Sedimentundersökning i Byviken, Åsfjorden och Hammarösjön i Vänern i maj/juni 2013

ALcontrol AB utförde på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland och Vänerns vattenvårdsförbund en undersökning av sedimentkemi i tre vikar i norra Vänern i maj/juni 2013.

ALcontrol Laboratories. Länsstyrelsen i Värmlands län. Vänerns vattenvårdsförbund, 2013. Rapport nr 76. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning