Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Klimat och vattenstånd under 2019

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2019 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Lax och öring i Gullspångsälven 2019

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2020-08-20. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Lax och öring i Klarälven 2019

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Pelagisk fisk i Vänern 2019

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2020.5.5-221. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Vattenkvaliteten i Storvänern 2019

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Växtplankton i Storvänern 2019

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Råvattenkampanj 2019

Göta älvs vattenvårdsförbund har samordnat en råvattenkampanj 2019 som Vänerns vattenvårdsförbund deltog i. För Vänerns del har provtagning skett vid station Tärnan i Värmlandssjön och