Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2019

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Innehållsförteckning