Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2019 – Stråkvis inventering 2019

Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009, 2014 och 2019. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen. Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program (Christensen 2011). F. Larsson, E. Ottosson, O. Hammarström & O.Bengtsson, Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 118. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning