Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2019

Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2019. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern.

Innehållsförteckning