Växtplankton i Storvänern 2019

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Innehållsförteckning