Lax och öring i Klarälven 2019

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Innehållsförteckning