Lax och öring i Gullspångsälven 2019

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2020-08-20. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020.

Innehållsförteckning