Råvattenkampanj 2019

Göta älvs vattenvårdsförbund har samordnat en råvattenkampanj 2019 som Vänerns vattenvårdsförbund deltog i. För Vänerns del har provtagning skett vid station Tärnan i Värmlandssjön och vid utloppet i Vargön. Bergstedt, O. Kretslopp och vatten Göteborgs stad. Göta älvs vattenvårdsförbund, 2020.

Bilagor

Innehållsförteckning