Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Påväxtalger i Vänern 2009

Denna rapport är ett utvecklingsprojekt inom de Stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren med medel från Naturvårdsverket. Bengtsson, R. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 60.

Vänervikar, växtplankton och vattenkemi 2009

Undersökningen i tjugo av Vänerns vikar av växtplankton och vattenkemi i augusti 2009 har finansierats av Vänerns vattenvårdsförbund. De fyra typvikarna Gatviken, Hagelviken, Kilsviken och