Växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar – Undersökningar 2012/2013

Undersökningen i tjugotvå av Vänerns vikar av vattenkemi i augusti 2012 och 2013 och växtplankton i augusti 2013 har finansierats av Vänerns vattenvårdsförbund. De fyra typvikarna Gatviken, Hagelviken, Kilsviken och Fågelöviken är en del av miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya reglering som påbörjades 2009, vilket har finansierats med medel från Naturvårdsverket.

H. Hogfors, A. Stål Delbanco & M. Olbers. Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014. Rapport nr 79. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134

Bilagor

Innehållsförteckning