Vänervikar, växtplankton och vattenkemi 2009

Undersökningen i tjugo av Vänerns vikar av växtplankton och vattenkemi i augusti 2009 har finansierats av Vänerns vattenvårdsförbund. De fyra typvikarna Gatviken, Hagelviken, Kilsviken och Fågelöviken är en del av miljöeffektuppföljningen av Vänerns nya reglering, vilken finansieras av medel från Naturvårdsverket.

M. Uppman och S. Backlund, Pelagia Miljökonsult AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 58. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning