Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Lax och öring i Klarälven 2020

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Norra Vänern 2020

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS (f.d. SYNLAB) i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2020 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och

Inventering av fågelskär i Vänern 2021

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2021.Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Pelagisk fisk i Vänern 2020

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Axenrot, T. & Rogell, B. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2021.5-223. Vänerns vattenvårdsförbund,

Klimat och vattenstånd under 2020

En kortfattad sammanfattning av klimatet och vattenståndet under 2020 i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Vattenkvaliteten i Storvänern 2020

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Växtplankton i Storvänern 2020

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Bottendjur i Storvänern 2020

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.