Bottendjur i Storvänern 2022

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Innehållsförteckning