Pelagisk fisk i Vänern 2022

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Rogell, B. & Axenrot, T. SLU Akvatiska resurser. Aqua notes 2023:13. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Innehållsförteckning