Projekt- och examensarbeten

Person sitter vid dator och antecknar. Foto: Martin Fransson.

Här finns förslag på projekt- och examensarbeten som du kan göra om Vänern och dess närmiljö. Sju förslag Här har vi listat sju förslag till projekt- eller examensarbeten om Vänern, för vidare fördjupning och studier inom: Hur kan en blå bård skapas i Vänerns vikar utan betade djur? Hur kan Vänerns stränder få fler fjärilar? […]

Växter

Fackelblomster. Foto: Pixabay.

På klippstränderna vid Vänern kan du hitta blommande växter som fackelblomster och de gula blommorna videört, johannesört och gullris. På hällmarkerna finns gul fetknopp och den vitblommiga bergglimmen, och på hösten blommar kärleksört och ljung. I fuktiga skrevor växer klockljung och den blåblommiga frossörten. På sandständerna kan du hitta den krypande smörblomman som heter ältraununkel. […]

Vänern mot andra sjöar

Norr om Kalvöarna. Solnedgång. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänern, Vättern och Mälaren är som enorma vattenmagasin. De utgör drygt 60 procent av landets totala sjövolym. Tillsammans försörjer de varje dag runt 2,5 miljoner människor med dricksvatten. Det är nästan en tredjedel av landets befolkning. De tre sjöarnas yta motsvarar 20 procent av landets totala sjöyta. Vänern Vänern är Sveriges största sjö. Sjön är näringsfattig […]

Spännande djur

Utter huvud. Foto: Pixabay.

Vid Vänern lever många spännande djur. Stora fjärilar, bävrar och fladdermöss är några exempel. Fjärilar Du kan hitta flera stora, vackra fjärilar vid Vänern. Vad sägs om makaonfjäril, apollofjäril, amiral och sorgmantel? Vissa höstar ser man amiraler flyga söder ut över Vänern. De klarar inte att övervintra i landet. Sorgmanteln övervintrar som fjäril i ihåliga […]

Småkryp

Bottendjur. Ephemerella, vitmärla, ärtmussla, sötvattensgråsugga, fåbortsmask.

I Vänern finns det massor av småkryp. I de fria vattenmassorna lever växt- och djurplankton. På botten hittar du små bottenlevande individer, som vitmärla, pungräka eller ishavsgråsugga. Plankton I en liter vatten från Vänern finns det omkring 3 miljoner individer av växtplankton och 80 individer av djurplankton. Det är väldigt många, men de är mycket […]

Sjöhistoria

Dykarbild, äldre båt. Foto: Vänermuseet.

Idag känns Vänern ibland svår att nå om man inte kommer båtvägen. Förr skedde de mesta av resorna vid Vänern med båt. Det gick fortare att resa över sjön eftersom vägarna var mycket dåliga. De medeltida borgarna vid Vänern är många. Flera svenska kungar hade sina fästen här. Tyvärr är få bevarade för eftervärlden, för […]

Natur

Klippor. Vatten i bakgrunden. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Kring Vänern finns höga natur- och kulturvärden. Flera skärgårdsområden och stränder är naturreservat. I mitten av Vänern, där sjön är som smalast, sträcker sig ett pärlband av öar och skär. Det är Kållands skärgårdar från söder och från norr Lurö skärgård. Vattendjupet kring Lurö är bara ca 10 meter varför man skulle kunna säga att […]

Miljö

Provtagning. Person på båt. Foto: Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur mår Vänern och vilka är de största miljöfrågorna? Vänern är ett av de områden i landet som har speciellt värdefull natur. Vänerns värden utgörs även av landskapet runt sjön. Förändringar av landskapet som exempelvis nya bryggor, master och vindkraftverk kan påverka Vänern negativt. Därför bör man planera långsiktigt för att hindra att samhällets förändringar […]

Fåglar

Rödbena: Foto: Erik Landgren.

Vänern har norra Europas största sötvattensskärgård och är viktig som häckningsmiljö och rastplats för många fågelarter. På många skär finns kolonier av sjöfåglar varav flera är arter som räknas som havsfåglar. Många fåglar häckar vid Vänern Över femtio arter av sjö-, våtmarks- och rovfåglar häckar vid Vänern. Cirka tjugo av dessa är internationellt eller nationellt […]

Fiskar och fiske

Fiskeläge Spiken. Foto: Fredrik Nilsson.

Vänern är landets mest betydelsefulla sjö för yrkesfisket. Idag finns omkring 80 yrkesfiskare i Vänern.  Vanligen fångar yrkesfiskarna sik, öring, gädda och gös med bottensatta nät. Lax fångas med flytnät. Siklöjan fångas med siklöjeskötar. Efter att isarna har försvunnit och fram till oktober är yrkesfisket som mest intensivt. Yrkesfisket fångar årligen ca 600 ton fisk. I […]