Vänervikar 2020 – växtplankton och vattenkemi

Sommaren 2020 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2017. Resultatet från denna rapport ger mer kunskap om vattenkvaliteten och biologiska data som växtplankton i vikarna. Växtplankton ger en bra bild av övergödningen. Detta ger ett bättre underlag för att bedöma miljötillståndet och den ekologiska statusen enligt Vattendirektivet. […]

Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern – en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar

Denna rapport är en utvärdering av forskning rörande Vänern, särskilt dess norra delars utveckling under senare tid. Dessutom hur miljöindikerande oligochaetsamhällen i bottenfaunan påvisar pågående miljöförbättringar i vår tid vad gäller organisk belastning och förekomsten av deformiteter hos enskilda arter i relation till tungmetaller i sedimenten. Rapporten är en del i retrospektiva studier av oligochaetfaunan […]

Jämförande undersökning av två bottenfaunaprovtagare i Vänern

I denna rapport presenteras den första metodjämförelsen av Ekmanhämtare och van Veen-hämtaren. Samtliga undersökningar har genomförts i Vänern av SLU Institutionen för vatten och miljö med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. L. Sonesten, SLU Institutionen för vatten och miljö. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 125. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Råvattenkampanj 2019

Göta älvs vattenvårdsförbund har samordnat en råvattenkampanj 2019 som Vänerns vattenvårdsförbund deltog i. För Vänerns del har provtagning skett vid station Tärnan i Värmlandssjön och vid utloppet i Vargön. Bergstedt, O. Kretslopp och vatten Göteborgs stad. Göta älvs vattenvårdsförbund, 2020. Bilagor

Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2019 – Stråkvis inventering 2019

Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009, 2014 och 2019. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen. Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program (Christensen 2011). F. Larsson, E. Ottosson, O. Hammarström & O.Bengtsson, Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport […]

Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2020

Årsrapporteringen från Vänerns vattenvårdsförbund 2020. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern. Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 119. […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.