Inventering av fågelskär i Vänern 2020

En kortrapport av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern år 2020.

Innehållsförteckning