Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern – en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar

Denna rapport är en utvärdering av forskning rörande Vänern, särskilt dess norra delars utveckling under senare tid. Dessutom hur miljöindikerande oligochaetsamhällen i bottenfaunan påvisar pågående miljöförbättringar i vår tid vad gäller organisk belastning och förekomsten av deformiteter hos enskilda arter i relation till tungmetaller i sedimenten.

Rapporten är en del i retrospektiva studier av oligochaetfaunan i Sveriges fyra största sjöar under ledning av författaren. Materialet sträcker sig dryga 100 år tillbaka i tiden i Mälaren, Vättern och Vänern, samt 50 år i Hjälmaren. Materialet visar klart hur eutrofieringen intensifierades fram till 60-och 70-talet därefter inleddes en oligotrofieringsfas med kontinuerlig förbättring av miljöförhållandena. Göran Milbrink och Lars Sonesten, SLU för institutionen Vatten och miljö: Rapport 2021:11. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 124. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.