Jämförande undersökning av två bottenfaunaprovtagare i Vänern

I denna rapport presenteras den första metodjämförelsen av Ekmanhämtare och van Veen-hämtaren. Samtliga undersökningar har genomförts i Vänern av SLU Institutionen för vatten och miljö med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. L. Sonesten, SLU Institutionen för vatten och miljö. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 125. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning