Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2020

Årsrapporteringen från Vänerns vattenvårdsförbund 2020. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern. Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 119. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning