Projekt

Provtagning, mikroplaster. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänerns vattenvårdsförbund deltar i flera projekt för att undersöka förändringar i miljön vid Vänern.

Vattenråd

Vy över vatten och strandkant. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

En av arbetsuppgifterna för Vänerns vattenvårdsförbundet är att vara ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan och förankringen. Digitalt samrådsmöte Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vänern, den 5 februari 2021. Länsstyrelsernas beredningssekretariat informerade om samrådshandlingarna och […]

Medlemmar

Norsk fingerört. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Här hittar du information om vilka som är medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund. Du kan också läsa om hur det fungerar att bli medlem. Vänerns vattenvårdsförbund har totalt 72 medlemmar, varav 34 är stödjande. Bland våra medlemmar finns: Länsstyrelserna kring Vänern, Havs- och vattenmyndigheten och Sötvattenslaboratoriet vid SLU deltar också i arbetet. Lista medlemmar Följande aktörer […]

Årsmöte

VBG_maj_2018

Förbundet håller ordinarie föreningsstämma varje år före maj månads utgång. Extra möte med förbundet hålls när styrelsen beslutar det eller när minst en tredjedel av förbundets medlemmar begär det. Årsmötet 25 april i Vänersborg Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 april på Folkets hus i Vänersborg. Annalena Levin, Vänersborgs kommun hälsade […]

Styrelsen

En grupp personer vid strand. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Styrelsen sitter på förtroendeuppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund. Alla ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och väljs på ordinarie föreningsstämma. Ordförande Ledamöter Ordinarie: Ersättare: Adjungerade Ordinarie: Ersättare: Verksamhetsledare Valberedning Kassaförvaltare Revisorer Ordinarie: Ersättare: Protokoll från styrelsemöten Styrelsen har fyra sammanträden per år varav ett konstituerande. Här kan du läsa de senaste protokollen. Äldre protokoll […]

Vänerkansliet

Kontorsarbete, pärm, block och penna. Foto: Martin Fransson.

Vänerkansliet för Vänerns vattenvårdsförbund finns på Länsstyrelsen i Mariestad. Kansliet kan hjälpa dig med informationsmaterial och svara på frågor om förbundet, vattenrådet, Vänerns miljöövervakning eller aktuella undersökningar.

Årsrapport

Skridskoåkare, solnedgång. Mariestads skärgård. Foto: Henrik Trygg.

I årsrapporten från Vänerns vattenvårdsförbund får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen. Du kan också läsa om projekt vi jobbar med.