Projekt

Provtagning, mikroplaster. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänerns vattenvårdsförbund deltar i flera projekt för att undersöka förändringar i miljön vid Vänern.

Vattenråd

Vy över vatten och strandkant. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

En av arbetsuppgifterna för Vänerns vattenvårdsförbundet är att vara ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan och förankringen. Digitalt samrådsmöte Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vänern, den 5 februari 2021. Länsstyrelsernas beredningssekretariat informerade om samrådshandlingarna och […]

Medlemmar

Norsk fingerört. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Här hittar du information om vilka som är medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund. Du kan också läsa om hur det fungerar att bli medlem. Vänerns vattenvårdsförbund har totalt 71 medlemmar, varav 33 är stödjande. Bland våra medlemmar finns: Länsstyrelserna kring Vänern, Havs- och vattenmyndigheten och Sötvattenslaboratoriet vid SLU deltar också i arbetet. Lista medlemmar Följande aktörer […]

Årsmöte

Vänervik, foto. Scadinav bildbyrå

Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till årsmöte tisdagen den 16 april i Lidköping. Årsmöte 16 april i Lidköping Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april i Lidbeckska huset i Lidköping. Värd för dagen var Lidköpings kommun. Totalt deltog 35 personer på årsmötet. Bertil Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Lidköpings kommun, hälsade välkommen tillsammans med […]

Styrelsen

En grupp personer vid strand. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Styrelsen sitter på förtroendeuppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund. Alla ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och väljs på ordinarie föreningsstämma. Ordförande Ledamöter Ordinarie: Ersättare: Adjungerade Ordinarie: Ersättare: Verksamhetsledare Valberedning Kassaförvaltare Revisorer Ordinarie: Ersättare: Protokoll från styrelsemöten Styrelsen har fyra sammanträden per år varav ett konstituerande. Här kan du läsa de senaste protokollen. Äldre protokoll […]

Vänerkansliet

Kontorsarbete, pärm, block och penna. Foto: Martin Fransson.

Vänerkansliet för Vänerns vattenvårdsförbund finns på Länsstyrelsen i Mariestad. Kansliet kan hjälpa dig med informationsmaterial och svara på frågor om förbundet, vattenrådet, Vänerns miljöövervakning eller aktuella undersökningar.

Årsrapport

Skridskoåkare, solnedgång. Mariestads skärgård. Foto: Henrik Trygg.

I årsrapporten från Vänerns vattenvårdsförbund får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen. Du kan också läsa om projekt vi jobbar med.