Aktuellt

Vattenvårdsplan på remiss

Nu är förslaget till den nya vattenvårdsplanen för Vänern ute på remiss. Sista dag att svara är 31 januari 2022.

Webbverktyg vid utsläpp

Vänerns vattenvårdsförbund ska tecknat ett nytt avtal med SMHI om ett verktyg som ska underlätta saneringsarbetet vid utsläpp av olja eller andra föroreningar.