Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Sjögull i en vik i Mälaren, foto: Mats Rydgård.

Sommaren är äntligen här! Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De kan sprida sjukdomar och konkurrerar ut inhemska arter.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad du kan göra för att förhindra spridning av dessa arter, exempelvis:

  • Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.
  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Töm motorn på vatten, och även andra utrymmen på båten som håller vatten, när du tagit upp den.

Läs fler tips på vad du kan göra för att förhindra spridning av dessa arter. Du får också en kort beskrivning av arterna.

Du kan rapportera misstänkta fynd av främmande arter i Rappen som ligger på Havs- och vattenmyndighetens webb.