Informationskvällar om aktuellt kring fiske i Vänern 28/3 och 7/4

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske i Vänern i samarbete med Sportfiskarna och Hållbar fisketurism i Vänern bjuder gemensamt in till två digitala informationskvällar om aktuella fiske- och fiskfrågor i Vänern den 28 mars och 7 april.

Under kvällen den 28 mars får vi ta del av världspremiären av filmen ”Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda” som tagits fram i samarbete med projektet Hållbar fisketurism i Vänern. Projektledare Simon Jonsson kommer även att berätta om framtagning av filmen. Albin Gräns från SLU håller föredrag om stress hos fisk. Albin är zoolog och docent i biologi med inriktning djurvälfärd hos fisk. I sin forskning undersöker han hur fiskar hanterar svåra utmaningar och hur dessa utmaningar påverkar fiskarnas hälsa och välfärd. Under kvällen kommer fokus ligga på stress och vikten av god hantering av fisk vid fiske samt de fysiologiska förklaringarna till varför fiskar påverkas som de gör.

Kvällen den 7 april inleds med att Anna Hagelin att berätta om projektet Förvaltningsplan Vänerlax som syftar till att ta fram en förvaltningsplan för prioriterade arter inom Natura 2000 områden i Vänern. Marco Blix från Fortum kommer sedan att informera om den planerade avelsanläggningen i Gammelkroppa och Johnny Norrgård från Gammelkroppa Lax AB kommer vidare berätta om kompensationsodlingen av Gullspångslax. Efter en kortare paus, kommer Charlotte Axén från SVA, berätta om hälsoläget för laxen i Vänern. Avslutningsvis kommer Kustbevakningens och länens fisketillsyn berätta om respektive tillsynsverksamhet.

Anmälan sker via länk nedan
Webbinarium 1: 28 mars kl. 18.00-20.30 (anmälan senast 24 mars): https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yYPtUS1KRSGqnG13pMUDFg
Webbinarium 2: 7 april kl. 18.00-21.00 (anmälan senast 4 april):
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NKFKDqGIQyWDU1wMjKDbZQ

Kontakt:
Simon Jonsson, Projektledare HåV – Hållbar fisketurism i Vänern simon@fiskeomradevanern.se

Av mötestekniska skäl är antalet platser på webbinariena begränsat, så anmäl dig redan idag!