Informationskvällar om aktuellt kring fiske i Vänern 28/3 och 7/4

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske i Vänern i samarbete med Sportfiskarna och Hållbar fisketurism i Vänern bjuder gemensamt in till två digitala informationskvällar om aktuella fiske- och fiskfrågor i Vänern den 28 mars och 7 april. Under kvällen den 28 mars får vi ta del av världspremiären av filmen ”Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda” som tagits fram […]