Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029

foto: Johnér

Vänerns vattenvårdsförbund beslutade vid årsmötet den 5 maj 2022 att vi ska arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången.

Nu kan du läsa rapporten: Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029. I rapporten finns förslag på aktiviteter och utförande för respektive fokusområde samt förslag på arbetssätt. Valet av fokusområden har vi arbetat fram tillsammans med medlemmarna i Vänerns vattenvårdsförbund.

De förslag till åtgärder som vi presenterar i rapport är just förslag på vad vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att jobba mot vattendirektivets krav och efter de globala målen i Agenda 2030. Vi skalar helt enkelt ner åtgärderna så att de är anpassade för Vänern och dess närområden. Medlemmarna deltar i de fokusområden som passar in i deras respektive verksamhet. Kärnan i arbete är att arbeta för biologisk mångfald och hållbar utveckling i ett förändrat klimat.

Först ut är arbetet med att förhindra spridning av invasiva främmade arter i och vid Vänern. Vattenvårdsförbundet har påbörjat med förebyggande arbete och information där vi bland annat ska uppdatera broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar! till fler språk.

Gå in och läs rapporten. Är det någon av aktiviteterna som passar in i din verksamhet? Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar eller förslag på samarbeten!

Läs mer! Vattenvårdsplan – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)