Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029

foto: Johnér

Vänerns vattenvårdsförbund beslutade vid årsmötet den 5 maj 2022 att vi ska arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången. Nu kan du läsa rapporten: Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029. I rapporten finns förslag […]