Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2016. Resultat av håvning

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter. De enda sjöarna i Sverige där alla sex arter påträffas i är Vänern och Vättern. Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 98. Vätternvårdsförbundet, 2017. Vättern-FAKTA NR 1:2017. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning