Gädda i Vänern – test av metoder för inventering av lek- och uppväxtområden och bedömning av beståndsstatus

Gäddan är en av våra vanligast förekommande svenska fiskar och en av de viktigaste rovfiskarna i sjöar. Arten är viktig för fisket, främst fritidsfisket med handredskap. Trots artens betydelse har det länge saknats lämpliga metoder för att övervaka gäddbestånden. I denna rapport presenterar vi resultaten av en rad olika studier i syfte att testa metoder för att övervaka och bedöma gäddbeståndets status i Vänern.

Sandström, A., Asp, A., Sundbland, G. SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet och Belin, P., Jonsson, S. Sportfiskarna. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr. 101. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning