Vegetationsförändringar i Vänern steg två. Projektplan för att utreda orsaken till igenbuskningen av skär och stränder samt dynamik hos vattenvegetationen

Tidigare publicerade undersökningar över Vänerns vegetation har fastslagit att vegetationen i Vänern har förändrats både vad gäller skären, där en ökad förbuskning noterats, och vad gäller utbredningen och artsammansättningen av vassvegetation i grundområdena. J. Strand & S. Weisner. Vänerns vattenvårdsförbund, 2002. Rapport nr 23 med bilaga. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning