Vänerns stränder och vikar – igenväxning och åtgärder

Informationsblad om Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund, 2007.

Innehållsförteckning