Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar 1994-2016

De häckande fåglarna på Vänerns samtliga fågelskär räknas årligen under perioden 8-18 juni på omkring 800 lokaler. Denna rapport sammanställer 23 års inventering av sjöfåglar i Vänern. Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar 1994-2016. J. Rees. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 100. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning