Vänern – Årsskrift 2010

I denna årsskrift hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar.

Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 57. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning