Vänern – Årsskrift 2007

I den här årsskriften hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern och från olika undersökningar och utredningar.

Vänerns vattenvårdsförbund, 2007. Rapport nr 47. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning