Undersökningar av sedimentkemi i Vänern 2018

Hösten 2018 genomförde NIRAS på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund undersökningar av metaller och organiska miljögifter i Vänersediment. Uppdraget utfördes inom den nationella miljöövervakningen i Vänern i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och den samordnade recipientkontrollen i Norra Vänern samt med recipientkontrollen i Åmålsviken och Mariestadsfjärden.

T.Hjort, J.Sternbeck, N.Ekeroth & J.Granström. NIRAS. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr. 114.ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning