Paleolimnologisk undersökning i Vänern och Vättern

Denna undersökning har gjorts som specialprojekt inom miljöövervakningen och har finansierats av Naturvårdsverket. Renberg m.fl. Utgiven av Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 26, Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket 2003. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning