Livet vid Vänern, Vättern och Mälaren – en berättelse om natur och miljö

Fakta om Vänern. Utgiven av Vänerns vattenvårdsförbund Rapport nr 20, Vätternvårdsförbundet, Mälarens vattenvårdsförbund, Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2002. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning