Inventering av öppen strandmiljö runt Vänern

Denna rapport ingår i del 1 i projektet Skötsel av Vänerns stränder som genomförs av Vänerns vattenvårdsförbund. C. Finsberg. Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund. 2012. Rapport nr 72. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning