Inventering av bottenfaunan i tio litorala biotoper i Vänern

Rapporten redovisar inventering av litoralens bottenfauna och presenter en översiktlig vegetationsbeskrivning av fem olika biotoper i Vänerns två ”bassänger”.

Johansson, J. Examensarbete på Högskolan i Kristianstad. Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Rapport nr 32. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning