Glacialrelikter och makrozooplankton i Vänern och Vättern 2011

Rapporten är en sammanställning av tre olika undersökningar. Här kan du läsa om glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern och kvantifiering av stora djurplankton i de stora sjöarna. B. Kinsten. Vätternvårdsförbund, 2012.  Rapport nr 115. Vänerns vattenvårdsförbund, 2012. Rapport nr. 70. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning