Förändringar i strandvegetationen vid Vänern – Stråkvis inventering 2020

Vegetationen på Vänerns stränder har inventerats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009, 2014 och 2019. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen, totalt 13 områden med sammanlagt 35 stråk. F. Larsson & E. Ottosson, Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Innehållsförteckning