Förändringar av strandvegetation vid Vänern – Stråkvis inventering 2009

Detta arbete är en del av Program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern. Finsberg, C., Paltto, H. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 56. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning