Vad gör vi?

Teamdag i Spiken, foto: Sara Peilot

Samförvaltning fiske ska arbeta för ett hållbart fiske i Vänern och ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser.  Mål och syftet med samförvaltning fiske Inom samförvaltning fiske i Vänern arbetar vi för att: Öka samarbetet och samverkan inom fisk- och fiskerelaterade frågor och att nå fler intressenter i de målgrupper som finns. Höja kompetensen och förbättra […]

Organisation

Fiskebåt. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske i Vänern är ett viktigt arbetssätt mellan olika aktörer där fiskeresursen och hållbart fiske står i fokus. Representanter från flera organisationer, kommuner och företag ingår i organisationen för samförvaltning fiske i Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar för att samordna samförvaltning fiske i Vänern. Samförvaltning behövs för att fisket i Vänern ska kunna utvecklas på […]

Aktiviteter

Utställning. Rollup med fiskar. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Samförvaltning fiske sprider information om miljö och fiske i Vänern. Genom oss kan du ta del av olika aktiviteter för att utbyta kunskap och erfarenheter om fiskeresursen och fisket. Vi erbjuder till exempel: Vi deltar också i nationella och internationella konferenser. Inom samförvaltning fiske vill vi uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskeresursen och fisket […]