Årsskrift 2002 från Vänerns vattenvårdsförbund

I denna rapport hittar du olika redovisningar från miljöundersökningar och utredningar i Vänern, bland annat resultaten från miljöövervakningen i Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund, 2002. Rapport nr 22. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning