Växtplankton i Storvänern 2021

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Innehållsförteckning