Vattenvårdsplan för Vänern. Vänern och människan

Bakgrundsdokument 3. Vänerns vattenvårdsförbund, 2007. Rapport nr 43. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning