Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder

Vattenvårdsplan. Vänerns vattenvårdsförbund, 2006. Rapport nr 39. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning