Vattenvårdsplan för Vänern – Hur mår Vänern?

Bakgrundsdokument 1. Vänerns vattenvårdsförbund, 2006. Rapport nr 40. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning