Vattenvårdsplan för Vänern. Djur och växter i Vänern – Fakta om Vänern

Bakgrundsdokument 2. Vänerns vattenvårdsförbund, 2006. Rapport 44. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning